Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

180 CTS, 3 anys

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2018-19

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès

Places

40

Coordinació

Sergio Sayago Barrantes eps.coordgtidic@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Noies i TIC
Noies i TIC
Noies i TIC
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Formació Dual
Formació Dual
Formació Dual

Presentació del Grau

El grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació de l’Escola Politècnica Superior al Campus Igualada-UdL té com a objectiu formar professionals del món de la computació amb una vessant molt pràctica, fent especial èmfasi en el disseny i implementació de les aplicacions interactives.

Els titulats disposaran d’uns sòlids coneixements de programació, posant l’accent en les aplicacions mòbils i web, tecnologies d’Internet, eines d’administració i seguretat de sistemes, i disseny i desenvolupament d’interfícies.

Així mateix, el grau proporcionarà coneixements en continguts relatius al disseny, la creativitat, la innovació, la comunicació interactiva, l’experiència d’usuari, aspectes tots ells fonamentals per donar solucions als nous problemes del mercat professional.

Aquest grau aplicarà una metodologia de formació dual pionera al territori estatal, que permetrà a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa.

Per què has d'estudiar aquest grau al Campus Igualada-UdL?

Perquè és una titulació actual i molt professionalitzadora de 180 ECTS, és a dir, 3 anys acadèmics.

Perquè els titulats del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació, cursant una sèrie de complements, podran posteriorment estudiar el Màster en Enginyeria Informàtica, per a la professió regulada d'enginyer/a en Informàtica, el qual també s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior.

Perquè a partir de tercer curs, l'alumnat farà pràctiques en empreses amb contracte laboral, cosa que fa d'aquests els primers estudis relacionats amb el sector de la informàtica i les TIC que s'impartiran a Catalunya en modalitat dual. Una modalitat en la qual l'EPS va ser pionera al territori estatal, que permet a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa. Aquesta metodologia ja està implementada en els estudis de màster (Màster en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Industrial) i el Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS de la UdL.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, professionalitzadora i imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI. A més, els estudis tenen una altíssima demanda laboral:

 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra els 30 anys dels estudis d'Informàtica.
 • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 30% de la docència del grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació s'ofereix en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional.
 • Perquè es desenvolupa al Campus Igualada-UdL, en un entorn privilegiat i unes instal·lacions modernes (inaugurades l'any 2014).

Per instrumentar el Grau en Enginyeria Informàtica, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de CFGS al Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació. Aquí podeu consultar les convalidacions segons el cicle formatiu que correspongui. 
 • Grups reduïts que faciliten l’intercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic.
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (20 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Sortides professionals

Tot i que encara no s'ha titulat la primera promoció de graduats en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació de l'Escola Politècnica Superior i, per tant, no disposa de dades d'ocupabilitat, sembla obvi pensar que la demanda d'aquests professionals serà similar a la que tenen els graduats en enginyeria informàtica, que, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 dels graduats i graduades, aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%.

Els graduats en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació estaran plenament preparats per a exercir de professionals del món de les TIC, centrant-se en el disseny i la implementació d'aplicacions interactives.

Les activitats professionals més habituals dels graduats en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació seran les següents:

 • Disseny i desenvolupament de solucions tecnològiques interactives: aplicacions mòbils i aplicacions web.
 • Disseny, desenvolupament i implementació de sistemes d’informació empresarial.
 • Administrador d’infraestructures: xarxes, sistemes i bases de dades.
 • Assessoria i consultoria TIC.
 • Analista programador.
 • Disseny d’interacció i d’Experiència d’Usuari (UX).
 • Disseny i desenvolupament de productes digitals interactius.
 • Disseny d’interfícies.

Descobreix el grau en 3 minuts