Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Objectius i competències

El grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació té com a objectiu formar professionals del món de la computació, posant l'accent en el disseny i la implementació de les aplicacions interactives. L'alumnat obtindrà coneixements de programació, especialment en les aplicacions mòbils i web, tecnologies d'Internet, eines d'administració i seguretat de sistemes, i disseny i desenvolupament d'interfícies. Així mateix, el grau proporcionarà coneixements en continguts relatius al disseny, la creativitat, la innovació, la comunicació interactiva o l'experiència d'usuari.

Els graduats en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació estaran plenament preparats per a exercir de professionals del món de les TIC, centrant-se en el disseny i la implementació d'aplicacions interactives.

Les activitats professionals més habituals dels graduats en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació seran les següents:

  • Disseny i desenvolupament de solucions tecnològiques interactives: aplicacions mòbils i aplicacions web.
  • Disseny, desenvolupament i implementació de sistemes d’informació empresarial.
  • Administrador d’infraestructures: xarxes, sistemes i bases de dades.
  • Assessoria i Consultoria TIC
  • Analista programador
  • Disseny d’interacció i d’Experiència d’Usuari (UX)
  • Disseny i desenvolupament de productes digitals interactius
  • Disseny d’interfícies.  

Per conèixer les competències bàsiques i específiques del grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació, consulteu la TAULA DE COMPETÈNCIES.