Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Pla d'estudis i guies docents

Titulación: Grado en Técnicas de Interación Digital y de Computación
Ámbito de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Duración: 3 años
Créditos ECTS: 180
Título al que da derecho: Graduado/a en Técnicas de Interacción Digital y de Computación por la Universidad de Lleida

 

ESTRUCTURA DEL TÍTULO CRÉDITOS
Materias de formación básica (FB) 66
Materias obligatorias (B) 78
Materias optativas (O) 24
Trabajo final de grado (TFG) 12
TOTAL CRÉDITOS 180

Guia Docent

1r CURS (60 crèdits)*

*La titulació està en extinció. Aquestes assignatures no s'ofereixen

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102364  Algorítmica i Programació FB 1  6
102365  Estructura de Computadors FB  1 6
102366  Lògica Computacional FB  1 6
102367  Disseny i Creativitat en Entorns Interactius FB  1 6
102372  Matemàtiques per a la Computació FB  1 6
102368  Programació Orientada a Objectes FB  2 6
102369 Arquitectura de Computadors FB  2 6
102370   Plataformes de Desenvolupament d'Aplicacions FB  2 6
102371  Interacció i Usabilitat FB  2 6
102374 Organització Empresarial FB 2 6
         

 

2n CURS (60 crèdits)*
*La titulació està en extinció. Les assignatures es matriculen en modalitat examen i sense classes programades

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102373  Matemàtica Discreta FB 1 6
102375  Estructures de Dades B 1 6
102376  Tècniques de Computació B 1 6
102377  Sistemes Operatius B 1 6
102381  Bases de Dades B 1 6
102379   Xarxes B 2 6
102382  Especificació i Anàlisi de Sistemes Interactius B 2 6
102383   Experiència d'Usuari B 2 6
102385   Innovació a les TIC B 2 6
102386  Aplicacions per a Dispositius Mòbils B 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)*

*La titulació està en extinció. Les assignatures es matriculen en modalitat examen i sense classes programades

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102378   Administració de Sistemes i Virtualització B 1 6
102380 Seguretat d'Aplicacions i Comunicacions B 1 6
102384 Disseny d'Aplicacions Interactives B 2 6
102387 Projecte Web B 2 6
   [*]  Mencions / Optativitat O 1/2 24
  Treball de Fi de Grau TFG 2 12

[*] Mencions / Optativitat

Menció en Projecte Integrat en Empresa (Formació Dual)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102392 Projecte en Empresa 1 O 1 6
102393  Projecte en Empresa 2 O 1 6
102394  Projecte en Empresa 3 O 2 6
102395  Projecte en Empresa 4 O 2 6

Menció en Sistemes d'Informació Empresarial

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102388  Pràctiques Tutelades en Empresa O 1 12
102389  Direcció, Organització i Lideratge de Projectes Tecnològics O 1 6
102390  Arquitectura dels Sistemes d'Informació(1) O 1 6
102391  Anàlisi, Modelització i Disseny de Sistemes d'Informació O 2 6

(1) No ofertat el present curs

Optativitat

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
     Mobilitat Mobilitat 1 O 1 6
Mobilitat 2 O 1 6
Mobilitat 3 O 2 6
Mobilitat 4 O 2 6
  Matèria Transversal O 1/2 6

Més informació

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.