Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102364 ALGORÍTMICA I PROGRAMACIÓ T 6
102365 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS T 6
102367 DISSENY I CREATIVITAT EN ENTORNS INTERACTIUS T 6
102372 MATEMÀTIQUES PER A LA COMPUTACIÓ T 6
102366 LÒGICA COMPUTACIONAL T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102370 PLATAFORMES DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS T 6
102368 PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES T 6
102371 INTERACCIÓ I USABILITAT T 6
102369 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS T 6
102374 ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102375 ESTRUCTURES DE DADES B 6
102373 MATEMÀTICA DISCRETA T 6
102377 SISTEMES OPERATIUS B 6
102381 BASES DE DADES B 6
102376 TÈCNIQUES DE COMPUTACIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102382 ESPECIFICACIÓ I ANÀLISI DE SISTEMES INTERACTIUS B 6
102386 APLICACIONS PER A DISPOSITIUS MÒBILS B 6
102379 XARXES B 6
102385 INNOVACIÓ A LES TIC B 6
102383 EXPERIÈNCIA D'USUARI B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102380 SEGURETAT D'APLICACIONS I COMUNICACIONS B 6
102392 PROJECTE EN EMPRESA 1 O 6
102388 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA O 12
102393 PROJECTE EN EMPRESA 2 O 6
102389 DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ I LIDERATGE DE PROJECTES TECNOLÒGICS O 6
102378 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I VIRTUALITZACIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102388 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA O 12
102387 PROJECTE WEB B 6
102384 DISSENY D'APLICACIONS INTERACTIVES B 6
102395 PROJECTE EN EMPRESA 4 O 6
102391 ANÀLISI, MODELITZACIÓ I DISSENY DE SISTEMES D'INFORMACIÓ O 6
102394 PROJECTE EN EMPRESA 3 O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102400 TREBALL DE FI DE GRAU B 12