Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

DALFO SIMO, CRISTINA

Categoria: AGREGAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: MATEMÀTICA
Adreça electrònica: cristina.dalfo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 ÀLGEBRA
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 2 MATEMÀTICA DISCRETA

Recerca

Grup de recerca: Criptografia i Grafs (C&G)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Nuevas familias de procesos puntuales espacio-temporales definidas en estructuras complejas. Modelización, estimación y predicción en networks (grafos) (SpatGraph) 01/01/2018 31/07/2021 CARLOS COMAS RODRÍGUEZ, IGNACIO LÓPEZ LORENZO
Análisis de patrones puntuales espacio-temporales en networks; modelización bajo no estacionariedad y/o anisotropía, estimación, predicción y evaluación de riesgos 01/09/2021 31/08/2024 CARLOS COMAS RODRÍGUEZ, IGNACIO LÓPEZ LORENZO
Tesis Any Direcció
(1,<=)l-Identifying codes in digraphs and graphs 2020 C. Balbuena, C. Dalfó
Zero Forcing and Power Domination in Graphs 2018 Mirka Miller, Joe Ryan
Estudi i disseny de grans xarxes d'interconnexió: Modularitat i comunicació (Doctorat amb menció europea) 2007 M. A. Fiol, F. Comellas
Publicacions Any Autors Tipus
On the algebraic connectivity of some token graphs 2024 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Almost Moore and the largest mixed graphs of diameters two and three 2024 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article d'investigació
On the spectra and spectral radii of token graphs 2024 Reyes, M.A.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Note on the product of the largest and the smallest eigenvalue of a graph 2024 Abiad, Aida; Dalfó, Cristina; Àngel Fiol, Miquel Article d'investigació
On large regular (1, 1, k)-mixed graphs 2024 Dalfó, C.; Erskine, G.; Exoo, G.; Fiol, M.A.; López, N.; Messegué, A.; Tuite, J. Article d'investigació
On inertia and ratio type bounds for the k-independence number of a graph and their relationship 2023 Abiad, Aida; Dalfó, Cristina; Fiol, Miquel Àngel; Zeijlemaker, Sjanne Article d'investigació
Moore mixed graphs from Cayley graphs 2023 Dalfó, Cristina; Fiol, Miquel Àngel Article d'investigació
On the spectra of token graphs of cycles and other graphs 2023 Reyes, M.A.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Messegué, A. Article d'investigació
En memòria de Susanna-Clara López Masip (Lleida 1970-2022) 2023 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article en premsa
On the spectra and eigenspaces of the universal adjacency matrices of arbitrary lifts of graphs 2022 Dalfó, C.; Fiol, M. A., Pavlíková, S.; Siráň, J. Article d'investigació
Some results on the Laplacian spectra of token graphs 2021 Dalfó, C.; Duque, F.; Fabila-Monroy, R.; Fiol, M.A.; Huemer, C.; Trujillo Negrete, A.L.; Zaragoza Martínez, F.J. Acta congrés
On d-Fibonacci digraphs 2021 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Spectra and eigenspaces of arbitrary lifts of graphs 2021 Dalfó, C.; Fiol, M. A.; Pavlíiková, S.; Sirán, J. Article d'investigació
Bipartite biregular Moore graphs 2021 Araujo Pardo, G.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article d'investigació
New cyclic Kautz digraphs with optimal diameter 2021 Böhmová, K.; Dalfó, C.; Huemer, C. Article d'investigació
On the Laplacian spectra of token graphs 2021 Dalfó, C.; Duque, F.; Fabila-Monroy, R.; Fiol, M. A.; Huemer, C.; Trujillo-Negrete, A. L.; Zaragoza Martínez, F. J. Article d'investigació
Decompositions of a rectangle into non-congruent rectangles of equal area 2021 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N.; Martínez Pérez, A. Article d'investigació
New results for the Mondrian art problem 2021 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article d'investigació
Les noies poden ser molt bones enginyeres 2021 Dalfó, C. Article en premsa
A general method to obtain the spectrum and local spectra of a graph from its regular partitions 2020 Dalfó. C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
An improved Moore bound and some new optimal families of mixed Abelian Cayley graphs 2020 Dalfó, C.; Fiol, M. A.; López, N.; Ryan, J. Article d'investigació
New Moore-Like Bounds and Some Optimal Families of Abelian Cayley Mixed Graphs 2020 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article d'investigació
Identifying codes in line digraphs 2020 Balbuena, C.; Dalfó, C.; Martínez Barona, B. Article d'investigació
Spectra and eigenspaces from regular partitions of Cayley (di)graphs of permutation groups 2020 Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
Spectra and eigenspaces of arbitrary lifts of graphs 2019 Dalfó, C.; Fiol, M. A.; Pavlíková, S.; Sirán, J. Article d'investigació
A note on a new general family of deterministic hierarchical networks 2019 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
El mètode de les línies per a la resolució aproximada d'equacions en derivades parcials 2019 Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
A new general family of mixed graphs 2019 Dalfó, C. Article d'investigació
A new approach to gross error detection for GPS networks 2019 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Sufficient conditions for a digraph to admit a (1,≤ℓ)-identifying code 2019 Balbuena, C.; Dalfó, C.; Martínez Barona, B. Article d'investigació
Characterizing identifying codes from the spectrum of a graph or digraph 2019 Balbuena, C.; Dalfó, C.; Martínez Barona, B. Article d'investigació
A survey on the missing Moore graph 2019 Dalfó, C. Article d'investigació
An algebraic approach to lifts of digraphs 2019 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Miller, M.; Ryan, J.; Sirán, J. Article d'investigació
The spectra of lifted digraphs 2019 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Siráň, J. Article d'investigació
On the Randic index of graphs 2019 Dalfó, C. Article d'investigació
Characterizing an identifying code from the spectrum of a graph or digraph 2018 Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. Acta congrés
From subKautz digraphs to cyclic Kautz digraphs 2018 Dalfó, C. Article d'investigació
Graphs, friends, and acquaintances 2018 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
The spectra of lifted graphs and digraphs 2018 Dalfo, C.; Fiol, M.; Siran, J. Acta congrés
Identifying codes in digraphs 2018 Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. Acta congrés
On bipartite-mixed graphs 2018 Dalfó, Cristina; Fiol, Miquel Angel; López, Nacho Article d'investigació
An improved upper bound for the order of mixed graphs 2018 Dalfó, Cristina; Fiol, Miquel Angel; López, Nacho Article d'investigació
The spectral excess theorem for graphs with few eigenvalues whose distance- 2 or distance-1-or-2 graph is strongly regular 2018 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Koolen, J. Article d'investigació
From expanded digraphs to lifts of voltage digraphs and line digraphs 2017 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Miller, M.; Ryan, J. Article d'investigació
The diameter of cyclic Kautz digraphs 2017 Bohmová, K.; Dalfó, C.; Huemer, C. Article d'investigació
Characterizing identifying codes from the spectrum of a graph or digraph 2017 Dalfo, C.; Balbuena, C.; Martínez, B. Acta congrés
An algebraic approach to lifts of digraphs 2017 Fiol, M.; Dalfo, C.; Miller, M.; Ryan, J.; Siran, J. Acta congrés
Characterizing identifying codes through the spectrum of a graph or digraph 2017 Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. Acta congrés
Sequence Mixed Graphs 2017 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article d'investigació
A note on the order of iterated line digraphs 2017 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Iterated line digraphs are asymptotically dense 2017 Dalfó, C. Article d'investigació
On quotient digraphs and voltage digraphs 2017 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Miller, M.; Ryan, J. Article d'investigació
The spectra of subKautz and cyclic Kautz digraphs 2017 Dalfó, C. Article d'investigació
On the order of iterated line digraphs 2016 Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
An improved Moore bound for mixed graphs 2016 Dalfo, C.; Fiol, M.; López, N. Acta congrés
Deterministic hierarchical networks 2016 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
Cospectral digraphs from locally line digraphs 2016 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
The degree/diameter problem in maximal planar bipartite graphs 2016 Dalfó, C.; Huemer, C.; Salas, J. Article d'investigació
Cospectral digraphs from locally line digraphs 2016 Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
The diameter of cyclic Kautz digraphs 2015 Böhmová, K.; Dalfó, C.; Huemer, C. Article d'investigació
On middle cube graphs 2015 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Article d'investigació
The degree/diameter problem in maximal planar bipartite graphs 2014 Dalfo, C.; Huemer, C.; Salas, J. Acta congrés
Corrigendum to 'Algebraic characterizations of regularity properties in bipartite graphs' [European J. Combin. 34 (2013) 1223 - 1231] 2014 Abiad, A.; Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
The (Delta,D) and (Delta,N) problems in double-step digraphs with unilateral distance 2014 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
The degree/diameter problem in maximal planar bipartite graphs 2014 Dalfó, C.; Huemer, C.; Salas, J. Article d'investigació
The degree-diameter problem in maximal bipartite planar graphs 2014 Dalfo, C.; Huemer, C.; Salas, J. Acta congrés
Algebraic characterizations of regularity properties in bipartite graphs 2013 Abiad, A.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
The (Delta,D) and (Delta,N) problems in double-step digraphs with unilateral diameter 2013 C. Dalfó; M. A. Fiol Acta congrés
The (Delta,D) and (Delta,N) problems in double-steps digraphs with unilateral distance 2013 Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
On some spectral and quasi-spectral characterizations of distance-regular graphs 2013 Abiad, A.; Van Dam, E.; Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
Edge-distance-regular graphs are distance-regular 2013 Cámara, M.; Dalfó, C.; Delorme, C.; Fiol, M. A.; Suzuki, H. Article d'investigació
Moments in graphs 2013 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
The (Delta,D) and (Delta,N) problems for New Amsterdam and Manhattan digraphs 2013 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
The Manhattan product of digraphs 2013 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
New results on (Delta,D) and (Delta,N) problems for some double-step digraphs 2012 Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
Dual concepts of almost distance-regularity and the spectral excess theorem 2012 Dalfó, C.; van Dam, E.R.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
A new differencial approach to bound the spectral radius of graphs under perturbations 2011 Dalfo, C.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
Edge-distance-regularity 2011 Camara, M.; Dalfo, C.; Fàbrega, J.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
La transformada de Laplace 2011 J.L.A. Yebra; C. Dalfó; M. Espona; M. Rius Apunts docents
On almost distance-regular graphs 2011 Dalfó, C.; van Dam, E.R.; Fiol, M.A.; Garriga, E.; Gorissen, B.L. Article d'investigació
Edge-distance-regular graphs 2011 Cámara, M.; Dalfó, C.; Fábrega, J.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
On perturbations of almost distance-regular graphs 2011 Dalfó, C.; van Dam, E.R.; Fiol, M.A. Article d'investigació
A differential approach for bounding the index of graphs under perturbations 2011 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
Moments in graphs 2011 Dalfo, C.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
Edge-distance-regular graphs 2011 Cámara, M.; Dalfó, C.; Fàbrega, J.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
Anàlisi de Fourier 2011 J. L.A. Yebra; C. Dalfó; M. Espona Apunts docents
When almost distance regularity attains distance regularity 2010 Dalfo, C.; van Dam, E.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
On almost distance-regular graphs 2010 Dalfo, C.; van Dam, E.; Fiol, M.; Garriga, E.; Gorissen, B. Acta congrés
The geometry of t-spreads in k-walk-regular graphs 2010 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
Proposta d'activitats dirigides per a un curs de càlcul 2010 López, S.C.; Dalfó, C.; Huemer, C.; Tramuns, E. Apunts docents
Characterizing (l,m)-walk-regular graphs 2010 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
When almost distance-regularity attains distance-regularity 2010 Dalfo, C.; van Dam, E.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
Grafs, amics i coneguts 2010 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Dual concepts of almost distance-regularity and the spectral excess theorem 2010 Dalfó, C.; van Dam, E.R.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Acta congrés
A taste of duality in almost distance-regularity 2010 Fiol, M.; Dalfo, C.; van Dam, E.; Garriga, E. Acta congrés
The generalized hierarchical product of graphs 2009 Barrière, L.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Article d'investigació
On k-walk-regular graphs 2009 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
The hierarchical product of graphs 2009 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
On t-cliques in k-walk-regular graphs 2009 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Acta congrés
On t-cliques in k-walk-regular graphs 2009 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
On k-walk-regular graphs 2009 Dalfo, C.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
Fonaments matemàtics per a l'enginyeria de telecomunicació 2009 Barriere, E.; Dalfo, C.; Gago, S.; Heymann, M.; Tramuns, E Llibre docent
Shiing-Shen Chern: 1911-2004 2009 Wu, H. Traducció capítol investigació
On the hierarchical product of graphs and the generalized binomial tree 2009 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
A new operation on digraphs: the Manhattan product 2008 Dalfo, C.; Fiol, M.; Comellas, F. Acta congrés
Algebraic properties of the generalized hierarchical product of graphs 2008 Barrière, L.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Acta congrés
A new operation on digraphs: the Manhattan product 2008 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Acta congrés
On the spectra of hypertrees 2008 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Multidimensional Manhattan street networks 2008 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Some properties of the generalized hierarchical product of graphs 2008 Barrière, L.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Acta congrés
The spectra of Manhattan street networks 2008 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Article d'investigació
On middle cube graphs 2008 Fiol, M.; Mitjana, M.; Dalfo, C.; Barriere, E. Acta congrés
New operations on graphs and digraphs. Algebraic properties 2008 Barriere, E.; Dalfo, C.; Fiol, M.; Mitjana, M. Acta congrés
The multidimensional Manhattan network 2007 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Acta congrés
The multidimensional Manhattan network 2007 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
On the Spectra of Hypertrees 2007 Barriere, E.; Comellas, F.; Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
A spectral study of the Manhattan networks 2007 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Acta congrés
The spectra of Manhattan networks 2007 Comellas, F.; Dalfo, C.; Fiol, M.; Mitjana, M. Acta congrés
A spectral study of the Manhattan networks 2007 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Article d'investigació
Fractalidad y efecto small-world en los grafos Sierpinski 2006 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C. Acta congrés
Fractality and the small-world effect in Sierpinski graphs 2006 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C. Article d'investigació
Optimal broadcasting in 2-dimensional Manhattan street networks 2005 Comellas, F.; Dalfó, C. Acta congrés
Using genetic algorithms to design broadcasting algorithms for Manhattan Street Networks 2004 Comellas, F.; Dalfo, C. Acta congrés
Difusión de información en digrafos Manhattan 2004 Comellas, F.; Dalfó, C. Acta congrés
Emergence of allometric scaling in the optimization of networks by simulated annealing 2004 Comellas, F.; Dalfo, C. Acta congrés
Using genetic programming to design broadcasting algorithms for Manhattan street networks 2004 Comellas, F.; Dalfó, C. Article d'investigació
Les idees en didàctica de la matemàtica de Lluís A. Santaló 2002 Dalfó, C. Capítol de llibre docent