Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

DALFO SIMO, CRISTINA

Categoria: AGREGAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: MATEMÀTICA
Email: cristina.dalfo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació - UdL 1 MATEMÀTIQUES PER A LA COMPUTACIÓ
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 ÀLGEBRA
Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació - UdL 2 MATEMÀTICA DISCRETA
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 2 MATEMÀTICA DISCRETA

Recerca

Grup de recerca: Criptografia i Grafs (C&G)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Análisis de patrones puntuales espacio-temporales en networks; modelización bajo no estacionariedad y/o anisotropía, estimación, predicción y evaluación de riesgos 01/09/2021 31/08/2024 CARLOS COMAS RODRÍGUEZ, IGNACIO LÓPEZ LORENZO
Nuevas familias de procesos puntuales espacio-temporales definidas en estructuras complejas. Modelización, estimación y predicción en networks (grafos) (SpatGraph) 01/01/2018 31/07/2021 CARLOS COMAS RODRÍGUEZ, IGNACIO LÓPEZ LORENZO
Tesis Any Direcció
(1,<=)l-Identifying codes in digraphs and graphs 2020 C. Balbuena, C. Dalfó
Zero Forcing and Power Domination in Graphs 2018 Mirka Miller, Joe Ryan
Estudi i disseny de grans xarxes d'interconnexió: Modularitat i comunicació (Doctorat amb menció europea) 2007 M. A. Fiol, F. Comellas
Publicacions Any Autors Tipus
On the spectra of token graphs of cycles and other graphs 2023 Reyes, M.A.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Messegué, A. Article d'investigació
On inertia and ratio type bounds for the k-independence number of a graph and their relationship 2023 Abiad, Aida; Dalfó, Cristina; Fiol, Miquel Àngel; Zeijlemaker, Sjanne Article d'investigació
En memòria de Susanna-Clara López Masip (Lleida 1970-2022) 2023 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article en premsa
Moore mixed graphs from Cayley graphs 2023 Dalfó, Cristina; Fiol, Miquel Àngel Article d'investigació
On the spectra and eigenspaces of the universal adjacency matrices of arbitrary lifts of graphs 2022 Dalfó, C.; Fiol, M. A., Pavlíková, S.; Siráň, J. Article d'investigació
Decompositions of a rectangle into non-congruent rectangles of equal area 2021 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N.; Martínez Pérez, A. Article d'investigació
New results for the Mondrian art problem 2021 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article d'investigació
New cyclic Kautz digraphs with optimal diameter 2021 Böhmová, K.; Dalfó, C.; Huemer, C. Article d'investigació
On the Laplacian spectra of token graphs 2021 Dalfó, C.; Duque, F.; Fabila-Monroy, R.; Fiol, M. A.; Huemer, C.; Trujillo-Negrete, A. L.; Zaragoza Martínez, F. J. Article d'investigació
On d-Fibonacci digraphs 2021 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Les noies poden ser molt bones enginyeres 2021 Dalfó, C. Article en premsa
Bipartite biregular Moore graphs 2021 Araujo Pardo, G.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article d'investigació
Spectra and eigenspaces of arbitrary lifts of graphs 2021 Dalfó, C.; Fiol, M. A.; Pavlíiková, S.; Sirán, J. Article d'investigació
Some results on the Laplacian spectra of token graphs 2021 Dalfó, C.; Duque, F.; Fabila-Monroy, R.; Fiol, M.A.; Huemer, C.; Trujillo Negrete, A.L.; Zaragoza Martínez, F.J. Acta congrés
Spectra and eigenspaces from regular partitions of Cayley (di)graphs of permutation groups 2020 Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
An improved Moore bound and some new optimal families of mixed Abelian Cayley graphs 2020 Dalfó, C.; Fiol, M. A.; López, N.; Ryan, J. Article d'investigació
New Moore-Like Bounds and Some Optimal Families of Abelian Cayley Mixed Graphs 2020 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article d'investigació
Identifying codes in line digraphs 2020 Balbuena, C.; Dalfó, C.; Martínez Barona, B. Article d'investigació
A general method to obtain the spectrum and local spectra of a graph from its regular partitions 2020 Dalfó. C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
A survey on the missing Moore graph 2019 Dalfó, C. Article d'investigació
The spectra of lifted digraphs 2019 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Siráň, J. Article d'investigació
A new approach to gross error detection for GPS networks 2019 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Spectra and eigenspaces of arbitrary lifts of graphs 2019 Dalfó, C.; Fiol, M. A.; Pavlíková, S.; Sirán, J. Article d'investigació
El mètode de les línies per a la resolució aproximada d'equacions en derivades parcials 2019 Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
On the Randic index of graphs 2019 Dalfó, C. Article d'investigació
A note on a new general family of deterministic hierarchical networks 2019 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Characterizing identifying codes from the spectrum of a graph or digraph 2019 Balbuena, C.; Dalfó, C.; Martínez Barona, B. Article d'investigació
Sufficient conditions for a digraph to admit a (1,≤ℓ)-identifying code 2019 Balbuena, C.; Dalfó, C.; Martínez Barona, B. Article d'investigació
An algebraic approach to lifts of digraphs 2019 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Miller, M.; Ryan, J.; Sirán, J. Article d'investigació
A new general family of mixed graphs 2019 Dalfó, C. Article d'investigació
An improved upper bound for the order of mixed graphs 2018 Dalfó, Cristina; Fiol, Miquel Angel; López, Nacho Article d'investigació
On bipartite-mixed graphs 2018 Dalfó, Cristina; Fiol, Miquel Angel; López, Nacho Article d'investigació
From subKautz digraphs to cyclic Kautz digraphs 2018 Dalfó, C. Article d'investigació
Graphs, friends, and acquaintances 2018 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
The spectral excess theorem for graphs with few eigenvalues whose distance- 2 or distance-1-or-2 graph is strongly regular 2018 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Koolen, J. Article d'investigació
Characterizing an identifying code from the spectrum of a graph or digraph 2018 Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. Acta congrés
The spectra of lifted graphs and digraphs 2018 Dalfo, C.; Fiol, M.; Siran, J. Acta congrés
Identifying codes in digraphs 2018 Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. Acta congrés
On quotient digraphs and voltage digraphs 2017 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Miller, M.; Ryan, J. Article d'investigació
Characterizing identifying codes through the spectrum of a graph or digraph 2017 Balbuena, C.; Dalfo, C.; Martínez, B. Acta congrés
An algebraic approach to lifts of digraphs 2017 Fiol, M.; Dalfo, C.; Miller, M.; Ryan, J.; Siran, J. Acta congrés
Characterizing identifying codes from the spectrum of a graph or digraph 2017 Dalfo, C.; Balbuena, C.; Martínez, B. Acta congrés
Sequence Mixed Graphs 2017 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; López, N. Article d'investigació
The diameter of cyclic Kautz digraphs 2017 Bohmová, K.; Dalfó, C.; Huemer, C. Article d'investigació
The spectra of subKautz and cyclic Kautz digraphs 2017 Dalfó, C. Article d'investigació
Iterated line digraphs are asymptotically dense 2017 Dalfó, C. Article d'investigació
From expanded digraphs to lifts of voltage digraphs and line digraphs 2017 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Miller, M.; Ryan, J. Article d'investigació
A note on the order of iterated line digraphs 2017 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
An improved Moore bound for mixed graphs 2016 Dalfo, C.; Fiol, M.; López, N. Acta congrés
On the order of iterated line digraphs 2016 Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
Deterministic hierarchical networks 2016 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
Cospectral digraphs from locally line digraphs 2016 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
The degree/diameter problem in maximal planar bipartite graphs 2016 Dalfó, C.; Huemer, C.; Salas, J. Article d'investigació
Cospectral digraphs from locally line digraphs 2016 Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
On middle cube graphs 2015 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Article d'investigació
The diameter of cyclic Kautz digraphs 2015 Böhmová, K.; Dalfó, C.; Huemer, C. Article d'investigació
The degree-diameter problem in maximal bipartite planar graphs 2014 Dalfo, C.; Huemer, C.; Salas, J. Acta congrés
The degree/diameter problem in maximal planar bipartite graphs 2014 Dalfo, C.; Huemer, C.; Salas, J. Acta congrés
Corrigendum to 'Algebraic characterizations of regularity properties in bipartite graphs' [European J. Combin. 34 (2013) 1223 - 1231] 2014 Abiad, A.; Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
The degree/diameter problem in maximal planar bipartite graphs 2014 Dalfó, C.; Huemer, C.; Salas, J. Article d'investigació
The (Delta,D) and (Delta,N) problems in double-step digraphs with unilateral distance 2014 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
The (Delta,D) and (Delta,N) problems in double-step digraphs with unilateral diameter 2013 C. Dalfó; M. A. Fiol Acta congrés
The Manhattan product of digraphs 2013 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Edge-distance-regular graphs are distance-regular 2013 Cámara, M.; Dalfó, C.; Delorme, C.; Fiol, M. A.; Suzuki, H. Article d'investigació
Moments in graphs 2013 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
Algebraic characterizations of regularity properties in bipartite graphs 2013 Abiad, A.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
On some spectral and quasi-spectral characterizations of distance-regular graphs 2013 Abiad, A.; Van Dam, E.; Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
The (Delta,D) and (Delta,N) problems in double-steps digraphs with unilateral distance 2013 Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
The (Delta,D) and (Delta,N) problems for New Amsterdam and Manhattan digraphs 2013 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Dual concepts of almost distance-regularity and the spectral excess theorem 2012 Dalfó, C.; van Dam, E.R.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
New results on (Delta,D) and (Delta,N) problems for some double-step digraphs 2012 Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
Edge-distance-regular graphs 2011 Cámara, M.; Dalfó, C.; Fàbrega, J.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
Edge-distance-regularity 2011 Camara, M.; Dalfo, C.; Fàbrega, J.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
Anàlisi de Fourier 2011 J. L.A. Yebra; C. Dalfó; M. Espona Apunts docents
Edge-distance-regular graphs 2011 Cámara, M.; Dalfó, C.; Fábrega, J.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
Moments in graphs 2011 Dalfo, C.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
A differential approach for bounding the index of graphs under perturbations 2011 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
On almost distance-regular graphs 2011 Dalfó, C.; van Dam, E.R.; Fiol, M.A.; Garriga, E.; Gorissen, B.L. Article d'investigació
La transformada de Laplace 2011 J.L.A. Yebra; C. Dalfó; M. Espona; M. Rius Apunts docents
A new differencial approach to bound the spectral radius of graphs under perturbations 2011 Dalfo, C.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
On perturbations of almost distance-regular graphs 2011 Dalfó, C.; van Dam, E.R.; Fiol, M.A. Article d'investigació
On almost distance-regular graphs 2010 Dalfo, C.; van Dam, E.; Fiol, M.; Garriga, E.; Gorissen, B. Acta congrés
When almost distance-regularity attains distance-regularity 2010 Dalfo, C.; van Dam, E.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
When almost distance regularity attains distance regularity 2010 Dalfo, C.; van Dam, E.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
A taste of duality in almost distance-regularity 2010 Fiol, M.; Dalfo, C.; van Dam, E.; Garriga, E. Acta congrés
Proposta d'activitats dirigides per a un curs de càlcul 2010 López, S.C.; Dalfó, C.; Huemer, C.; Tramuns, E. Apunts docents
Grafs, amics i coneguts 2010 Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Characterizing (l,m)-walk-regular graphs 2010 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
The geometry of t-spreads in k-walk-regular graphs 2010 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
Dual concepts of almost distance-regularity and the spectral excess theorem 2010 Dalfó, C.; van Dam, E.R.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Acta congrés
The generalized hierarchical product of graphs 2009 Barrière, L.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Article d'investigació
On the hierarchical product of graphs and the generalized binomial tree 2009 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M. A. Article d'investigació
On k-walk-regular graphs 2009 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
On k-walk-regular graphs 2009 Dalfo, C.; Fiol, M.; Garriga, E. Acta congrés
On t-cliques in k-walk-regular graphs 2009 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Acta congrés
Shiing-Shen Chern: 1911-2004 2009 Wu, H. Traducció capítol investigació
On t-cliques in k-walk-regular graphs 2009 Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Garriga, E. Article d'investigació
The hierarchical product of graphs 2009 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Fonaments matemàtics per a l'enginyeria de telecomunicació 2009 Barriere, E.; Dalfo, C.; Gago, S.; Heymann, M.; Tramuns, E Llibre docent
On the spectra of hypertrees 2008 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
A new operation on digraphs: the Manhattan product 2008 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Acta congrés
On middle cube graphs 2008 Fiol, M.; Mitjana, M.; Dalfo, C.; Barriere, E. Acta congrés
A new operation on digraphs: the Manhattan product 2008 Dalfo, C.; Fiol, M.; Comellas, F. Acta congrés
New operations on graphs and digraphs. Algebraic properties 2008 Barriere, E.; Dalfo, C.; Fiol, M.; Mitjana, M. Acta congrés
Algebraic properties of the generalized hierarchical product of graphs 2008 Barrière, L.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Acta congrés
Some properties of the generalized hierarchical product of graphs 2008 Barrière, L.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Acta congrés
Multidimensional Manhattan street networks 2008 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
The spectra of Manhattan street networks 2008 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Article d'investigació
The spectra of Manhattan networks 2007 Comellas, F.; Dalfo, C.; Fiol, M.; Mitjana, M. Acta congrés
On the Spectra of Hypertrees 2007 Barriere, E.; Comellas, F.; Dalfo, C.; Fiol, M. Acta congrés
A spectral study of the Manhattan networks 2007 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Acta congrés
The multidimensional Manhattan network 2007 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Acta congrés
A spectral study of the Manhattan networks 2007 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A.; Mitjana, M. Article d'investigació
The multidimensional Manhattan network 2007 Comellas, F.; Dalfó, C.; Fiol, M.A. Article d'investigació
Fractalidad y efecto small-world en los grafos Sierpinski 2006 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C. Acta congrés
Fractality and the small-world effect in Sierpinski graphs 2006 Barrière, L.; Comellas, F.; Dalfó, C. Article d'investigació
Optimal broadcasting in 2-dimensional Manhattan street networks 2005 Comellas, F.; Dalfó, C. Acta congrés
Emergence of allometric scaling in the optimization of networks by simulated annealing 2004 Comellas, F.; Dalfo, C. Acta congrés
Using genetic algorithms to design broadcasting algorithms for Manhattan Street Networks 2004 Comellas, F.; Dalfo, C. Acta congrés
Difusión de información en digrafos Manhattan 2004 Comellas, F.; Dalfó, C. Acta congrés
Using genetic programming to design broadcasting algorithms for Manhattan street networks 2004 Comellas, F.; Dalfó, C. Article d'investigació
Les idees en didàctica de la matemàtica de Lluís A. Santaló 2002 Dalfó, C. Capítol de llibre docent