Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

ALMACELLAS ABELLANA, SERGI

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ENGINYERIA INFORMÀTICA I DISSENY DIGITAL
Adreça electrònica: sergi.almacellas@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
PARS Enginyeria Informàtica 1 LÒGICA COMPUTACIONAL
PARS Enginyeria Informàtica 1 PROGRAMACIÓ II
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 LÒGICA COMPUTACIONAL
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 PROGRAMACIÓ II
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives - UdL 1 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives - UdL 1 TECNOLOGIES WEB
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 1 LÒGICA COMPUTACIONAL
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 1 PROGRAMACIÓ II
PARS Enginyeria Informàtica 2 ESTRUCTURES DE DADES
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 2 ESTRUCTURES DE DADES
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 2 ESTRUCTURES DE DADES