Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

ROVIRA MIQUEL, ALBERT

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ENGINYERIA INFORMÀTICA I DISSENY DIGITAL
Adreça electrònica: albert.rovira@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 2 XARXES