Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf202104 - Enginyeria de Software, S.A.

Proposta d’Activitats Formatives Curs 20/21

ENGINYERIA DE SOFTWARE, S.A.

A ENGISOFT som una empresa amb 30 anys d’experiència consolidada oferint serveis IT i de desenvolupament de software.
Ens dividim en dues àrees de negoci:
- Desenvolupament i comercialització de software propi pel sector hoteler i de la restauració sota la marca BIRD by ENGISOFT.
- Desenvolupament de projectes tecnològics avançats sota la marca Engisoft Cloud Services. En aquesta unitat de negoci ens dediquem al desenvolupament per a tercers de plataformes web crítiques, apps d’usuari final, desenvolupament de software i firmware en projectes IoT, aplicacions d’Intel·ligència Artificial i Big Data, disseny d’arquitectures Cloud escalables, etc...

Població

Igualada

Activitat principal

Desenvolupament de software Web & IoT

Nombre de Places

1

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

DESENVOLUPADOR FRONTEND / BACKEND
T’integraràs en el departament de Desenvolupament i Recerca d’Engisoft
Cloud Services.
Realitzaràs tasques de programació de software, participant principalment
en el desenvolupament de plataformes web. Els projectes poden ser:
- Plataformes B2C escalables amb milers d'usuaris.
- Plataformes IoT integrades amb hardware de tercers.
- Desenvolupament d'interfícies Web.
- Desenvolupament d'apps i PWAs.
- Disseny d'arquitectures Cloud integrades amb serveis AWS.
Els llenguatges de programació que s’utilitzaran principalment seràn

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

Horari flexible. Dill-Dij 9-13/15-17 Div. 9-14 i resta d'horari a triar

Indicar el perı́ode de contractació

Mitjans de Setembre 2020 a Juny 2021

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

13.000 Euros bruts anuals

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

Av. Europa 7 Local-8
IGUALADA

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

No

Coneixements i requisits

Com a requisit seria tenir uns coneixements, encara que siguin bàsics, de llenguatges de programació com Java, Javascript i/o Python.

Idiomes

 

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Es valoraran, però no són imprescindibles, els coneixements de Java Spring, Ionic, Bootstrap, DOJO, WebComponents i Desenvolupament de PWAs.