Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf202107 - Ubiquat Tecnologies, S.L.

Proposta d’Activitats Formatives Curs 20/21

Ubiquat Tecnologies SL

Ubiquat som pioners a nivell espanyol en el desplegament de monedes complementaries (sistemes de pagament digital avançat). Treballem amb entitats de diner electronic, usem blockchain per la tokenitzacio i

Població

Igualada

Activitat principal

Fintech i monedes complementaries

Nombre de Places

1

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

Millora d'aplicacions de pagament de monedes complementaries en ionic/flutter. Creacio de dAPPS per entorns transaccionals reals.
Desenvolupament de webs de control de les monedes.
Participaras de projecte d'alta innovacio social i financera, projectes europeus i privats.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

8 a 16h

Indicar el perı́ode de contractació

(a concretar al setembre)

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

14000

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

Soledat 51, baixos
08700 Igualada

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

No

Coneixements i requisits

APPS: ionic, flutter
WEB: AngularJS, JavaScript, CSS

Idiomes

Catala, Castella i angles a nivell tecnic

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Proactivitat, creativitat, elegancia en el disseny. Capacitat d'aprenentatge, treball en aquip. Ganes de participar d'un projecte il·lusionant.