Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf202108 - Corporaciò Alimentaria Guissona, S.A.

Proposta d’Activitats Formatives Curs 20/21

Corporació Alimentaria Guissona, S.A.

bonÀrea Agrupa compta amb una àmplia experiència en el sector agroalimentari. Desenvolupa totes les activitats ramaderes, industrials i comercials necessàries per arribar al consumidor sense intermediaris.

La realització del cicle productiu complet ha esdevingut un repte per a tota l'organització. Actualment duu a terme tots els processos, des del naixement de les aus i el bestiar, passant per la fabricació dels pinsos, la cria i engreix dels animals, el sacrifici, la transformació i l'elaboració dels productos fins a la seva distribució i la venda directa mitjançant les botigues bonÀrea.

Població

Guissona

Activitat principal

Piensos - Carnicas

Nombre de Places

2

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

S'integraria en l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de programació amb llenguatges Java, html, javascript, polymer, android studio, swift etc ... utilitzant tecnologies com poden ser, GIT, Jenkins, Nexus, SonarQube, JasperReports, Docket etc.. Tot desplegat en un cluster de CPD's pròpis.

La proposta es treballa al costat de grans professionals, elaborant projectes conjuntament.

Entre les tasques que podrà realitzar hi ha:

Disseny d'interficies web i mòbil.

Disseny i desenvolupament d'aplicacions web i mòbil.

Disseny i millora del UX d'usuari en aplicacions web i mòbil.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00h

Indicar el perı́ode de contractació

1-10-2020 al 30 de juny del 2021

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

-

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

GUISSONA

25210

C/TRASPALAU Nº8

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

Si

Coneixements i requisits

 

Idiomes

-

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

-