Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf202109 - CUBUS GAMES

Proposta d’Activitats Formatives Curs 20/21

CUBUS GAMES

Cubus Games és un estudi creatiu situat a Igualada i format per un equip de creadors de videojocs i desenvolupadors de software.
Des del 2014 estem creant videojocs narratius per Entreteniment i aventures memorables per Patrimoni Cultural, Turisme, Educació, Projectes d'Impacte Social... i més enllà. Ajudem museus, castells, fundacions, escoles, empreses, etc. per connectar amb el seu públic a través d'experiències interactives que combinen storytelling immersiu, gamificació i tecnologia.
La innovació té un paper molt important a la nostra empresa, ja que ens permet explorar nous camins per intentar aplicar-los de forma pràctica en els projectes que desenvolupem.
Al treballar en diferents àmbits (Entreteniment, Patrimoni Cultural, Educació i Formació, Impacte Social), ens cal estar oberts a les noves tecnologies i atents a les revolucions per tal de poder adoptar tot coneixement emergent i així aplicar-lo per aportar solucions a mida i d'impacte.

Població

Igualada

Activitat principal

Desenvolupament d'experiències interactives

Nombre de Places

1

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

L'estudiant entraria a formar part de l'equip creatiu aportant el seu punt de vista tècnic i teòric.
Tasques concretes:
- Disseny de l'experiència de l'usuari
- Definició de l'interfície d'usuari
- Desenvolupament de les funcionalitats en C# (utilitzant el motor Unity3D), generalment orientades a dispositius mòbils (iOS i Android)
- Desenvolupament de sistemes de backend per interactuar amb les aplicacions que ho requereixin
- Anàlisi i testing de noves tecnologies que poden intervenir en un projecte

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

09:00-15:00

Indicar el perı́ode de contractació

Gener - Maig

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

12.000

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

Ignova Tecnoespai
Av. Barcelona, 105
Iguaada (08700)
Barcelona

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

No

Coneixements i requisits

- Programació (C, C++, C#...)
- Densenvolupament de plataformes de backend

Idiomes

Es valorarà positivament acreditacionsen el domini de la llengua anglesa

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

 -