Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf202110 - Amida 4 enginyeria S.L.

Proposta d’Activitats Formatives Curs 20/21

Amida 4 enginyeria S.L.

AMIDA 4 Enginyeria és una empresa jove dedicada al desenvolupament de projectes d'automatització industrial d'alt nivell tecnològic.
Treballem en diferents sectors industrials, tant per fabricants de maquinària com per indústria propera, oferint serveis d'automatització i de disseny i fabricació de màquines especials.
Treballem amb primeres marques i som especialistes en tecnologies actuals com robòtica col·laborativa, robòtica mòbil, visió artificial, IIoT, etc.

Població

Igualada

Activitat principal

Enginyeria d'automatització industrial

Nombre de Places

1

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

Dins del departament d'I+D+I s'encarregarà de desenvolupar, entre d'altres, les següents tasques:
- Programació de rutines en llenguatges/scripts d'alt nivell per implementar prestacions de visió artificial, tant per 2D com 3D.
- Programació de mòduls i rutines per al traçat de trajectòries de robots i equips mòbils.
- Programació de rutines de comunicacions sobre protocols industrials per a integrar els productes propis amb els sistemes d'automatització del client.
- Programació de mòduls de registre de dades locals i/o remots.
- Programació i configuració d'equips Edge IIoT.
- Programació i configuració de servidors i portals de supervisió d'equips IIoT
- Configuració de passarel·les, routers i equips de teleservei industrial Habitualment es treballarà amb llenguatges d'alt nivell com Python, Php, SQL o similars.
Cal que el candidat tingui agilitat i eficàcia per al desenvolupament i test de codi d'alt nivell, així com interès a entendre la part més física de tot el que programem i controlem.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

Horari Flexible 8:00 a 18:00h

Indicar el perı́ode de contractació

Horari Flexible 8:00 a 18:00h

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

14.000

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

C/ Gran Bretanya, 11
Pol. Ind. Les Comes
IGUALADA

 

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

No

Coneixements i requisits

-Linux
-Python
-Bon nivell de Matemàtiques i Física, especialment del món 3D

Idiomes

-Anglés

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Capacitat de treball en equip
Caràcter obert i col·laboratiu
Coneixements d'electrònica i/o pneumàtica
Coneixements de mecànica
Coneixements de robòtica i kinemàtiques robòtiques