Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf212201 - MPM Software

Proposta d’Activitats Formatives Curs 21/22

MPM Software

MPM Software, empresa lider de consultoria i serveis de tecnología dedicada a desenvolupar i implementar solucions en el sector assegurador.
MPM neix a Igualada fa 31 anys, actualment tenim oficines a Igualada, Sant Cugat del Vallés, Madrid, Portuagal i Méxic.
Ens diferenciem amb el nostre projecte consolidat en un sector en creixement i en procés de digitalització.
Tenim una cultura d'empresa propera i orientada a les persones treballada des del projecte Talento.
Alguns dels nostres valors son la passió pel client, innovació, confiança, treball en equip i agilitat.

Població

Igualada

Activitat principal

Consultoría de Software

Nombre de Places

4

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

Les persones que s'incorporin al nostre equip, s'incorporarán a l'àrea d'operacions. Realitzaran les següents tasques:
- Desenvolupar C# en ASPNET MVC, WS i presentació en HTML i JS
- Implementar clients WebServices (SOAP y WCF).
- Realitzar de dissenys tècnics, checklists de proves, validacions funcionals i realizació de manuals.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

De dilluns a divendres, de les 8 a les 13 i de les 15 a les 18 hores.

Indicar el perı́ode de contractació

Del 20 de setembre de 2021 al 30 de juny de 2022

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

13.500-15.000

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

MPM Software
C/Doctor Pujadas 108
08700 Igualada

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

No

Observacions

L'empresa serà flexible en els horaris per facilitar la conciliació de l'àmbit laboral i l'àmbit acadèmic.
Possibilitat de fer teletreball esporàdic.
Possibilitat a accedir a beneficis socials (formació idiomes, soft skills,subvenció quota gimnàs, etc..

Coneixements i requisits

Coneixements de C#
- Coneixements de ASPNET MVC
- Coneixements en WebServices, SOAP i WCF
- BBDD: SQL y dominio del gestor MSSQLServer
- Domini de HTML i CSS
- Experiència en JavaScript i JQuery.

Idiomes

Es valorarà coneixements alts d'anglés.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Experiència en maquetació de webs i tècniques de Responsive.
- Experiència treballant amb frameworks de desenvolupament Autofac, NHibernate, spring.net, jQuery
Persona proactiva, amb ganes d'aprendre i creixer professionalment en la tecnología dintre de la comarca de l'Anoia..