Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf212202 - SOLUTIONS TRILOGI, S.L.

Proposta d’Activitats Formatives Curs 21/22

SOLUITIONS TRILOGI, S.L.

Trilogi és una firma de consultoria de comerç electrònic especialitzada en el disseny i implementació de plataformes de comerç electrònic, així com en la prestació de serveis de màrqueting per a empreses mitjanes i grans a Europa i Àsia Pacífic, amb oficines a Barcelona, Hong Kong, Madrid i Xangai.

La divisió d'agència d'eCommerce implementa solucions amb multiples plataformes tecnològiques, passant per tots els estadis dins d'un projectes.

Definició de disseny i UX utilitzant eines de disseny avançades, maquetació del front office i desenvolupaments a mida d'algunes parts dels projectes.

Tots aquests processos es duen a terme seguint una metodologia de gestió de projecte pròpia, resultat de tots aquests anys d'experiència.

La divisió LogiCommerce desenvolupa aquest software d'eCommerce amb diversos llenguatges de programació, seguint metodologies de desenvolupament àgils, donant molta importància a les bones pràctiques de programació i els principis de codi net. El projecte incorpora procediments de qualitat avançats utilitzants diferents eines de gestió de codi, i mecanismes automatitzats de proves i desplegament.

Població

Igualada

Activitat principal

Ecommerce

Nombre de Places

1

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

No

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

- Formaràs part d'un equip de recerca i desenvolupament amb un perfil molt tècnic i multidisciplinar en l'àmbit de la programació tant de frontend com de backend. Plataformes escalables B2B i B2C amb tràfic de milers d'usuaris hostatjades al infraestructures cloud com AWS.
- Desenvolupar tasques d'anàlisi funcional i de UX.
- Anàlisi i disseny de base de dades ralacionals i no relacionals.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

8 hores / dia

Indicar el perı́ode de contractació

Setembre a Juny

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

13.000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

C/ Milà i Fontanals, 3
08700 Igualada
Tot i que la modalitat actual és teletreball en un alt percentatge

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

No

Necessària la possibilitat de desplaçament al centre de treball de forma puntual. Actualment estem en teletreballant un alt percentatge del temps.

Observacions

Necessària la possibilitat de desplaçament al centre de treball de forma puntual. Actualment estem en teletreballant un alt percentatge del temps.

Informació a publicar a la borsa d’ofertes de la UdL La descripció de les activitats, resum de l’empresa i la remuneració seran les dades públiques de l’oferta a la borsa de la UdL

Coneixements i requisits

Perfil

- Desenvolupament d'aplicacions web.

- Llenguatges de front, HTML5, JavaScript, CSS3 i AJAX.

- Base de dades: disseny de base dades relacionals i no relacionals. Llenguatge SQL.

- Coneixement d'eines de control de versions (GIT, ...)

- Coneixements de programació orientada a objectes.

- Web sobre Tablet, Mobile i responsive.

- Coneixements d'UX.

- Ganes d'aprendre contínuament, créixer professionalment i gaudir de la feina.

- Que els agradi la informàtica per treballar en un entorn tecnològic avançat. Oferim

- Treballar en una consultoria del sector eCommerce en creixement, amb oportunitats de desenvolupament professional.

- Horari flexible perquè la nostra vida personal és el més important.

- Teletreball i ocasionalment presencial.

- Formació especialitzada en l'àmbit de l'eCommerce.

- Jornada intensiva els divendres.

Idiomes

Català, castellà i anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

- Tenir un nivell alt d'anglès.

- Proactivitat, i disponibilitat i facilitat per treballar en equip.

- Tenir facilitat per adaptar-se a noves tecnologies i als canvis.

- Tenir coneixements de patrons de disseny.

- Treballar de forma proactiva i responsable.