Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf212203 - Post Print

Proposta d’Activitats Formatives Curs 21/22

Post Print

Post Print Atlantic desenvolupa des de 1992 una activitat de sistribució, instal·lació i serveis de suport i formació sobre productes i técniques interactives lligades a la imatge digital en educació, cartelleria digital, gestió documental i firma digitalitzada y creativitat digital. Treballem amb un canal B2B ampli a Espanya i en altres països com Suissa, Marroc, França entre altres. Tenim un catáleg de més de 500 productes actius i un canal de 1500 dealers, distribuidors, revenedors etc.

Població

Odena

Activitat principal

Equipament interactiu per a la imatge en educació, cartelleria digital i digitalització de signatura

Nombre de Places

1

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

El nostre objectiu prioritari per a 2021 és la digitalització i integració dels processos que ara es comparteixen entre les diverses plataformes ERP, e-commerce i CRM.
Per a aquesta funció requerim coneixements i interés en programació orientada a objectes i nocions d'organització empresarial.


Paral·lelament cerquem un perfil professional que pugui intervenir en la definició i introducció OEM (Original Equipment manufacturing) de nous productes interactius que desenvolupem en col·laboració amb fabricants externs, a través de comunicacions técniques, localització de productes, preparació d'esepecificacions de programari i hardware per a prescripcions concretes.
Per a aquesta funció valorem la formació en estructura de computadors especialment els compatibles amb Windows 10, Android 8 i Chrome OS, entre altres.
També competencia en especificació i anàlisi de sistemes interactius, aplicacions móbils i cloud i dissseny d'aplicacions interactives.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

Horari flexible de 8 del matí a 6 de la tarda

Indicar el perı́ode de contractació

Suposem que pot ser a partir de Setembre de 2021 i fins a Maig de 2022

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

12.500 €

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

Innovació 2
08711
Odena

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

Si

Observacions

-

Coneixements i requisits

Programació orientada a objectes
Organització empresarial ERP, CRM, canal B2B
Disseny de sistemes interactius
Estructura de computadors
Sistemes operatius i programació en Win10, Android 8, Chrome OS
Disseny d'aplicacions móbils i cloud

Idiomes

Anglés imprescindible a nivell técnic
Francés a valorar (treballem amb mercats francófons)

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

-