Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf212204 - Engisoft

Proposta d’Activitats Formatives Curs 21/22

Engisoft

A ENGISOFT som una empresa amb 30 anys d’experiència consolidada oferint serveis IT i de desenvolupament de software.

Ens dividim en dues àrees de negoci:

- Desenvolupament de projectes tecnològics avançats sota la marca Engisoft Cloud Services. En aquesta unitat de negoci ens dediquem al desenvolupament per a tercers de plataformes web crítiques, apps d’usuari final, desenvolupament de software i firmware en projectes IoT, aplicacions d’Intel·ligència Artificial i Big Data, disseny d’arquitectures Cloud escalables, etc...

- Desenvolupament i comercialització de software propi pel sector hoteler i de la restauració sota la marca BIRD by ENGISOFT amb més de 25 anys d’experiència.

El nostre equip està integrat per un equip de 30 professionals altament qualificats, formant un equip cohesionat d’enginyers i llicenciats.

Som partners d’Amazon Web Services, i com a tal el nostre equip està certificat per portar a terme qualsevol projecte sobre els serveis d’AWS.

Població

Igualada

Activitat principal

Desenvolupament de software Web & IoT

Nombre de Places

1

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

DESENVOLUPADOR FRONTEND / BACKEND

T’integraràs en el departament de Desenvolupament i Recerca d’Engisoft Cloud Services.

Realitzaràs tasques de programació de software, participant principalment en el desenvolupament de plataformes web. Els projectes poden ser:

- Desenvolupament d'interfícies Web.
- Desenvolupament d'apps i PWAs.
- Plataformes B2C escalables amb milers d'usuaris.
- Plataformes IoT integrades amb hardware de tercers.

- Disseny d'arquitectures Cloud integrades amb serveis AWS.

Els llenguatges de programació que s’utilitzaran principalment seràn Javascript, Java i Python i metodologies Scrum.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

Horari flexible. Dill-Dij 9-13/15-17 Div. 9-14 i resta d'horari a triar

Indicar el perı́ode de contractació

Mitjans de Setembre 2021 a Juny 2022

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

13.500 €

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

Av. Europa 7 Local-8
IGUALADA

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

No

Observacions

-

Coneixements i requisits

Com a requisit seria tenir uns coneixements, encara que siguin bàsics, de llenguatges de programació com Java, Javascript i/o Python.

Idiomes

-

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Es valoraran, però no són imprescindibles, els coneixements de Java Spring, Ionic, Bootstrap, DOJO, WebComponents i Desenvolupament de PWAs.