Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf212206 - Petromiralles

Proposta d’Activitats Formatives Curs 21/22

Petromiralles

PETROMIRALLES és una empresa petrolera i com a tal el sector en el que es troba engloba Estacions de servei però també la distribució a domicili. Es caracteritza per la seva agilitat i flexibilitat a l'hora d'adaptar el servei al client, creiem que per a nosaltres ha estat de vital importància els valors que des de la propietat s'han transmès a l'organització, que són la vocació de servei i la transparència com a factors diferencials en el nostre moment d'implantació al mercat. I que han estat possibles des de l'esforç i el treball en equip.

Població

Santa Maria de Miralles

Activitat principal

Distribució i venda de carburants

Nombre de Places

3

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

Tasques i funcions: Integrar-se en un equip de desenvolupament de software consolidat on la seva funció principal serà desenvolupar programari de gestió en el llenguatge FDS / Merlin, excepcionalment es requerirà la programació de sentencies SQL per accedir a bases de dades externes i/o desenvolupament d’aplicacions en PHP/HTML5/CSS/JS.

Pot haver de donar suport a l’usuari final durant la posta marxa i el posterior manteniment de les aplicacions desenvolupades. El candidat rebrà la formació interna necessària per poder desenvolupar aquestes tasques, amb seguiment i suport continu per part dels formadors.

Estil de supervisió: Directa del responsable de desenvolupament de projectes. Els projectes a desenvolupar es tracten de manera global, mitjançant reunions d’anàlisi i disseny on tot l’equip pot aportar idees, es defineix el projecte definitiu i es reparteixen les tasques de desenvolupament. Durant el cicle de desenvolupament es fan controls periòdics per supervisar la correcte evolució del projecte. Un cop els projectes estan desenvolupats es procedeix a la seva publicació en els entorns de producció i la formació i suport als usuaris/departaments afectats pels canvis.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

9-13h30 i de 14h30 - 18h

Indicar el perı́ode de contractació

A partir del 01 de setembre.

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

13.500 € - 15.000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

C-37 Km. 48,5

08787 Santa Maria de Miralles (Central)

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

Si

Observacions

Imatge corporativa:

https://www.youtube.com/watch?v=l0Dr6MEIXmI&t=4s

https://www.petromiralles.com

Coneixements i requisits

L'estudiant adquirirà durant el periode de formació:

Experiència provada en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de gestió.

Experiència en programació en arquitectura client/servidor i multiusuari.

Coneixement del processos administratius/comercials dins de l’àmbit de la empresa privada.

Coneixements comptables bàsics.

També obtindrà els següents coneixements:

Experiència en el llenguatge de programació FDS/Merlin o altres 4GLs Capacitats d’anàlisi i abstracció.

Nocions bàsiques de sistemes operatius linux.

Coneixement de bases de dades SQL (Postgresql , Mysql ).

Coneixement de llenguatges script (bash, perl )

Coneixements de programació en PHP/HTML5/CSS/JavaScript

Coneixements de estructures de dades xml / json.

Idiomes

Es valorarà coneixements d'anglés.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Bona capacitat d’atenció i concentració en les tasques.

Capacitat d’abstracció i anàlisi.

Bona actitud e il·lusió davant els reptes complexos.

Bona capacitat d’aprenentatge.

Amabilitat i facilitat de tracte.

Qualitats de personalitat

Persona motivada per adquirir experiència professional.

Persona organitzada.

Equilibri emocional.

Persona capaç de generar ambient i sinèrgies positives.

Capacitat de treball en equip.