Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf212207 - Bonarea

Proposta d’Activitats Formatives Curs 21/22

Bonarea

bonÀrea Agrupa compta amb una àmplia experiència en el sector agroalimentari. Desenvolupa totes les activitats ramaderes, industrials i comercials necessàries per arribar al consumidor sense intermediaris. Des de 1959 hem anat incorporant a l’estructura productiva, empresarial i comercial tots els elements necessaris per realitzar una integració vertical i així tancar el cicle productiu complet del producte carni. La realització del cicle productiu complet ha esdevingut un repte per a tota l’organització. Actualment duu a terme tots els processos, des del naixement de les aus i el bestiar, passant per la fabricació dels pinsos, la cria i engreix dels animals, el sacrifici, la transformació i l’elaboració dels productes fins a la seva distribució i la venda directa mitjançant les botigues bonÀrea. El nostre objectiu és millorar el rendiment de les explotacions ramaderes i atendre les necessitats dels clients que confien en la nostra eficàcia i professionalitat, oferint-los productes segurs, de la millor qualitat i al millor preu. Per assolir-ho comptem amb unes equipades i modernes instal·lacions, equips de professionals implicats i uns processos totalment certificats (comptem amb l’ISO 9001 de qualitat, l’ISO 22000 de seguretat alimentària, l’ISO 14001 de gestió ambiental i l’OHSAS 18001 de seguretat i salut laboral.

Població

Guissona

Activitat principal

Ind. Càrnica i Fabricació de Pinsos

Nombre de Places

2

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

Si

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

Informàtic programador per integrar-se amb l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de programació amb llenguatges Java, html, JavaScript, TypeScript, Android studio, swift , SQL etc... utilitzant tecnologies com poden ser, GIT, Jenkins, Nexus, SonarQube, JasperReports, etc.. Tot desplegat en un cluster de CPD's propis. Es valorarà el coneixement dels llenguatges i tecnologies proposades. La proposta es treballa al costat de grans professionals, elaborant projectes conjuntament i en els quals, totes les aportacions seran ben rebudes i avaluades per la seva implantació. L'empresa està disposada en invertir en recerca i formació necessària, pel maneig de tots els equips i tecnologies necessaris en el desenvolupament dels projectes.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

La jornada s'adapatarà perquè l'estudiant pogui assistir a les classes

Indicar el perı́ode de contractació

1-10-2021 a 30-06-2021

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

6 € nets/hora

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

Guissona, Calle Traspalau nº8 25210

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

Si

Observacions

-

Coneixements i requisits

 

-

Idiomes

-

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

-